پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل ستایش قریشی به تحقیقات مقدماتی ایراد وارد است

وکیل قاتل ستایش قریشی با اشاره به برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل ستایش گفت: ما همچنان به تحقیقات مقدماتی ایراد وارد می‌دانیم.

ادامه مطلب

view:54 منبع: جام نیوز - 2 سال پیش