پاکسازی ۱۱۶ نقطه آلوده تهران از وجود معتادان و موادفروشان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: در حال پاکسازی ۱۱۶ نقطه آلوده تهران از وجود معتادان و موادفروشان هستیم.

ادامه مطلب

view:34 منبع: ایلنا - 10 ماه پیش