پاره کردن برجام ممکن نیست اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی‌دهیم آژانس پایش را از مسئولیتش فراتر نگذارد

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت بوده و پاره کردن برجام به معنی پاره کردن قطعنامه شورای امنیت است.

ادامه مطلب

view:58 منبع: جنوب نیوز - 10 ماه پیش