پارلمان مصر به فرماندهان ارتش مصونیت قضایی داد

مجلس نمایندگان مصر در اقدامی بی‌سابقه با طرح دولت در خصوص اعطای مصونیت قضایی و دیگر مزایای بی‌شمار به فرماندهان ارتش این کشور موافقت کرد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: آران نیوز - 4 ماه پیش