٩ تکنولوژی برای صرفه جویی و جلوگیری از هدررفتن آب از «بشکه آب»تا «محفظه آب تاشو» تصاویر

راه‌های زیادی برای صرفه‌جویی آب وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان در کنار استفاده مطلوب از آب، در مصرف این نعمت خدادای صرفه‌جویی کرد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش