ویلچر الکتریکی با قابلت پیمایش مسیرهای ناهموار

متخصصان موفق به ساخت ویلچر الکتریکی با قابلت پیمایش مسیرهای ناهموار شده اند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش