ویلچر الکتریکی با قابلت پیمایش مسیرهای ناهموار

متخصصان موفق به ساخت ویلچر الکتریکی با قابلت پیمایش مسیرهای ناهموار شده اند.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش