ولیعهد تایلند از تاجگذاری طفره رفت!

ولیعهد تایلند که بسیاری نگران توانایی وی برای به دست گرفتن قدرت هستند خواستار به تعویق افتادن مراسم تاجگذاری خود به مدت یک سال است.

ادامه مطلب

view:131 منبع: افکار - 1 سال پیش