وقوع زمین لرزه ۴.۴ ریشتری در شاهرود سمنان حادثه مصدوم نداشت

خالدی گفت: زلزله ۴.۴ ریشتری شاهرود تا به این لحظه هیچ مصدومی نداشته است.

ادامه مطلب

view:38 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش