وقف علمی راه اتصال دانشگاه ها با جامعه و مردم است

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ضرورت تنوع بخشی به منابع درامدی این دانشگاه گفت: وقف علمی به عنوان یکی از این راه ها موجب نزدیک و اتصال دانشگاه و مردم است زیرا میزان رضایتمندی جامعه را از عملکرد مرکز دانش اندوزی نشان می دهد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش