وقت آن رسیده یک تیم کشوری در شرق اصفهان داشته باشیم

رئیس هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: وقت آن رسیده که یک تیم فوتسال کشوری در شرق اصفهان داشته باشیم و تمرکز هیأت فوتبال در رشته فوتسال، فوتبال در چمن مصنوعی و با توجه به پتانسیل‌های موجود فوتبال ساحلی‌ است.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش