وقتی امام رضا(ع) ۶۰ روز شیعیان علی(ع) را نپذیرفتند

گروهی به منزل امام رضا(ع) شرفیاب شده و گفتند ما شیعیان علی(ع) هستیم و مایلیم امام را ببینیم؛ امام فرمودند:‌ من کار دارم؛ به آنها بگویید بازگردند. این اتفاق تا ۶۰ مرتبه تکرار شد تا اینکه امام آنها را به حضور پذیرفتند و دلیل این اقدام را فرمودند.

ادامه مطلب

view:96 منبع: فارس - 1 سال پیش