وقتی ارتباط شیطانی زنم را فهمیدم آنقدر با شیلنگ مریم را زدم که مُرد عکس

مرد دو زنه که همسر اولش را در جریان رابطه پنهانی به قتل رسانده، مدعی شد که قصد تنبیه داشته است. سوم اردیبشهت ماه سال ۹۴ مردی خودش را به اداره پلیس در تهران رساند و مأموران را از قتل Murder همسر ۳۵ ساله اش مریم باخبر کرد. او گفت: هفته گذشته به خاطر ارتباط همسرم با مردی غریبه با او درگیر شدم و قصد داشتم او را با شیلنگ تنبیه کنم که منجر به قتل او شد. هنوز جسد او در منزل است. لحظاتی بعد مأموران همراه آن مرد به خانه اش رفتند و با جسد زن جوان روبه رو شدند. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی متهم جزئیات بیشتری از زندگی اش را شرح داد و گفت: مدتی قبل، از رابطه همسرم با مردی که زن و بچه داشت، باخبر شدم. از آنها هم عکس داشتم و هم فیلم، اما هر بار از مریم سؤال می کردم، طفره می رفت و می گفت اشتباه می کنی، آن مرد را نمی شناسم. این گذشت تا اینکه روزحادثه Incident به بهانه کار از خانه بیرون رفتم و در کوچه خلوتی کمین کردم. ناگهان همسرم را دیدم که سوار موتور آن مرد شد و رفت. دنبالش رفتم و با گوشی ام از آنها فیلم گرفتم. او در راه متوجه شده بود آنها را تعقیب می کنم، به همین دلیل وقتی به خانه برگشت ...

ادامه مطلب

view:63 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش