وقتی اخلاق در فضای مجازی کشته می شود دام هنجارشکنی در کمین جوانان ایرانی

راه اندازی کانال های غیر اخلاقی،استفاده از واژگان نامتعارف و غیر اخلاقی، اخاذی، سودجویی و... تنها بخشی از آسیب های شبکه های مورد اشاره به شمار می رود.

ادامه مطلب

view:102 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش