وعده های دولت یازدهم برای استان کردستان محقق نشده است امیدوارم وعده ها در فرصت باقی مانده عملیاتی شود

ادامه مطلب

view:30 منبع: خانه ملت - 4 ماه پیش