وعده رییس جمهور برای انتقال آب از دریای عمان به کرمان تا پایان دولت دوازدهم ماجرای تصمیم نمایندگان برای همراهی نکردن رییس جمهور چه بود؟

ادامه مطلب

view:17 منبع: خانه ملت - 3 ماه پیش