وضع نگران کننده اعتیاد در بویین میاندشت

وضع ابتلا به مواد مخدر در شهرستان بویین میان دشت مطلوب نیست.

ادامه مطلب

view:8 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 ماه پیش