وضع نگران کننده اعتیاد در بویین میاندشت

وضع ابتلا به مواد مخدر در شهرستان بویین میان دشت مطلوب نیست.

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش