وضعیت ساخت و سازها در منطقه تاریخی و گردشگری "زیارت گرگان" اسفبار است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت منطقه تاریخی و گردشگری "زیارت گرگان مناسب نیست و یک ذخیره‌گاه و فرصت محیط زیستی در حال تخریب است.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش