وضعیت زرد اینترنت در ایران

ایران در نقشه اتحادیه جهانی مخابرات با رنگ زرد مشخص شده است که نشان می‌دهد تا پایان سال 2015 بین 51 تا 75 درصد از جمعیت کشور ما به اینترنت دسترسی نداشته‌اند.

ادامه مطلب

view:91 منبع: تیتر 1 - 11 ماه پیش