وضعیت حمل و نقل کشور در شرایط قابل قبول است

رئیس پلیس راه نیروی انتظامی گفت: وضعیت حمل و نقل کشور با اقدامات انجام گرفته در چند سال اخیر قابل قبول است.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش