وضعیت حمل و نقل کشور در شرایط قابل قبول است

رئیس پلیس راه نیروی انتظامی گفت: وضعیت حمل و نقل کشور با اقدامات انجام گرفته در چند سال اخیر قابل قبول است.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش