وضعیت اسف‌بار محل تمرین تیم ملی امید در بیشکک و اعتراض ایران به AFC تصاویر

وضعیت اسف‌بار محل تمرین تیم ملی فوتبال امید در بیشکک قرقیزستان اعتراض نماینده هیات اعزامی ایران را به همراه داشت.

ادامه مطلب

view:44 منبع: فارس - 7 ماه پیش