وزیر کشور:مشارکت مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

بندرعباس-ایرنا-وزیر کشور گفت: مشارکت دادن مردم برای تحقق برنامه و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روش و مدل توسعه کشور بسیاری ضروری است.

ادامه مطلب

view:55 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش