وزیر خارجه چین از ابهامات روابط با آمریکا گفت

ایسنا نوشت:وزیر امور خارجه چین تاکید کرد: روابط چین ـ آمریکا با ابهامات جدیدی رو به روست اما با احترام به منافع اصلی می‌توان این روابط را همچنان با ثبات نگه داشت و تنها خواست یک نفر نمی‌تواند مانع روابط این کشور شود.

ادامه مطلب

view:100 منبع: خبر انلاین - 1 سال پیش