وزیر خارجه آلمان بعد از کمیسون مشترک برجام: اتحادیه اروپا نمی‌تواند خسارت خروج شرکت ها از ایران را جبران کند تمام طرف ها بر لزوم اجرای برجام تاکید کردند

وزیر خارجه آلمان گفت: اتحادیه اروپا نمی‌تواند تمام خسارات ناشی از خروج شرکت‌ها از ایران را به طور کامل جبران کند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: ویستا - 4 ماه پیش