وزیر تعاون : امسال ، سال شکوفایی اقتصادی طرح های اقتصاد مقاومتی

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال سال شکوفایی اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی است.

ادامه مطلب

view:9 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش