وزیر امور خارجه آمریکا وارد کره شمالی شد

دوستان

ادامه مطلب

view:11 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش