وزیر اقتصاد ترکیه: موازنه تجارت با ایران به نفع ترکیه تغییر یافته است

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه گفت: برای نخستین بار در هشت سال گذشته، موازنه تجاری بین ایران و ترکیه به نفع ترکیه تغییر کرده است.

ادامه مطلب

view:211 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش