وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شهرداری کرج تقدیر کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقدام موثر و ارزشمند شهرداری کرج برای تاسیس "مرکز تسهیل گری و توانمند سازی کسب و کارهای نوپا" قدرانی کرد.

ادامه مطلب

view:34 منبع: خبر انلاین - 11 ماه پیش