وزنه بردار مدال آور آسیا سارق از آب درآمد!

یکی از مدال‌آوران وزنه‌برداری آسیا بعد از ۱۰۰ فقره سرقت دستگیر شد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 هفته پیش