وزنه بردار مدال آور آسیایی دزد از آب درآمد

یکی از مدال آوران وزنه برداری آسیا بعد از ۱۰۰ فقره سرقت دستگیر شد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش