وزارت ورزش به ورزشکاران المپیکی با یک چشم نگاه کند از پدرم پول تو جیبی می گیرم

وزنه بردار المپیکی کشورمان گفت: بهتر بود مسئولان وزارت ورزش و جوانان به ورزشکارانی که مدال به دست نیاوردند به یک چشم نگاه می کرد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 سال پیش