ورود ۳۰ دستگاه اتوبوس تا مهرماه به چرخه حمل و نقل سر فاصله اتوبوس‌ها بیش از حد استاندارد است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: هم اکنون سر فاصله اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها بیش از حد استاندارد است.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش