ورود وزیر ورزش به ماجرای منصوریان - زمانی

مدیرعامل استقلال بعد از دیداری که با وزیر ورزش داشت از نتایج این نشست ابراز رضایت کرد و مدعی شد در نشست آتی هیات مدیره، تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

ادامه مطلب

view:110 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش