ورود سامانه بارشی به مهاباد

پیش بینی می شود با آغاز فعالیت سامانه بارشی فعال، از اواخر وقت امروز مهاباد سفید پوش شود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش