ورود رشد اقتصادی به کانال ۸ درصدی

رشد اقتصادی 6 ماهه اول کشور رکورد بالاترین رشد اقتصادی پس از 12 سال را ثبت کرد.

ادامه مطلب

view:34 منبع: ویستا - 5 ماه پیش