ورود دو شهید گمنام به فرودگاه بندرعباس تصاویر

صبح امروز دوشهید گمنام هشت سال دفاع مقدس از فرودگاه بین المللی بندرعباس وارد استان هرمزگان شدند و با استقبال مردم شهید پرور شهر بندرعباس برای تدفین به بندر کوهستک در شرق هرمزگان منتقل شدند.

ادامه مطلب

view:214 منبع: دانا - 1 سال پیش