ورود جدی‌تر مجلس به ماجرای FATF در برجام قرار نبود خودمان را تحریم کنیم

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت‌: مبارزه با پول‌شویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پول‌شویی به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.

ادامه مطلب

view:155 منبع: ویستا - 1 سال پیش