ورزشگاه روسیه در جام جهانی 2018 به دلیل بارندگی فرو ریخت فیلم

ورزشگاه ولگوگراد در روسیه به دلیل بارش شدید باران و رانش زمین فروریخت.

ادامه مطلب

view:31 منبع: تیتر 1 - 4 ماه پیش