ورزشکاری که دوپینگ خود را گزارش داد و سه ماه محروم شد

یک گلف باز کانادایی شخصا به استفاده از ماده ممنوعه اعتراف کرد و به این ترتیب سه ماه از حضور در مسابقات محروم شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش