وحدت و همبستگی مسلمانان دشمن را منزوی می‌کند آل‌سعود خائن نوکر و جیره‌خوار آمریکای پلید است

تسنیم

ادامه مطلب

view:100 منبع: خبرپو - 2 سال پیش