وحدت و همبستگی مسلمانان دشمن را منزوی می‌کند آل‌سعود خائن نوکر و جیره‌خوار آمریکای پلید است

تسنیم

ادامه مطلب

view:95 منبع: خبرپو - 1 سال پیش