وحدت و اقتدار با روحیه انقلابی و جهادی، راه مقابله با اختلاف و فتنه انگیزی آمریکا

رئیس دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا گفت: راه مقابله با اختلاف و فتنه انگیزی آمریکا، وحدت و حفظ اقتدار با روحیه انقلابی و جهادی است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش