وجود 600 موقوفه منفعتی در استان اردبیل

600 موقوفه منفعتی در سطح استان اردبیل وجود دارد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش