وجود 600 موقوفه منفعتی در استان اردبیل

600 موقوفه منفعتی در سطح استان اردبیل وجود دارد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش