وجود ۸۶ هزار هکتار باغ زیتون در کشور

مجری طرح زیتون کشور گفت: از ۸۶ هزار باغ زیتون در کشور، ۵۵ هزار هکتار بارور است.

ادامه مطلب

view:3 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش