وجدان کاری اجازه فرار به دریانوردان سانچی نمی داد خدمه باید می ماندند تا از گسترش آتش جلوگیری کنند

شنیدن در مورد حال و هوای کشتی‌ از زبان دریانوردان از آن جهت مطلوب است که این افراد، آنچه را مسئولان و مقامات در مقام ذهن و تصور بر زبان می آورند، در مقام عمل تجربه کرده اند و سال هاست، بخش عمده ای از عمر و زندگی خود را در کشتی و روی آب می گذرانند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: تابناک - 8 ماه پیش