واگذاری ٤٠ هزار سند به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به مردم مناطق محروم

ادامه مطلب

view:28 منبع: ایسنا - 3 ماه پیش