واگذاری ٤٠ هزار سند به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به مردم مناطق محروم

ادامه مطلب

view:70 منبع: ایسنا - 10 ماه پیش