واگذاری ٤٠ هزار سند به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به مردم مناطق محروم

ادامه مطلب

view:54 منبع: ایسنا - 6 ماه پیش