واکنش کاربران به معرفی منفورترین چهره سال عکس

در مراسم اختتامیه جشنواره باروت خیس، تندیس این جشنواره به عنوان منفورترین شخصیت سال به ترامپ تعلق گرفت.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش