واکنش مهدی چمران به گزارش نجفی؛ سیاه‌نمایی بزرگی بود قالیباف برای اعاده حیثیت شفاف‌سازی کند اتهام فساد و خیانت بسیار بزرگ است و باید ثابت شود از گزارش نجفی جا خورده و ناراحت شده ام

مهدی چمران که 11 سال از 12 سالی که قالیباف شهردار تهران بوده، رئیس شورای شهر بوده است، در واکنش به گزارش دیروز نجفی درباره عملکرد قالیباف گفت: «این گزارش سیاه‌نمایی بوده است و باید ثابت شود.»

ادامه مطلب

view:50 منبع: نامه نیوز - 10 ماه پیش