واکنش معاون مرکز ملی فضای مجازی به قرارگرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا همیشه آرزو داشتم جز کسانی باشم که لج آمریکا را در آورده

همیشه آرزو داشتم آنقدر موثر باشم که ایادی اسرائیل، آمریکا و استکبار قصد جانم را کنند و آرزوی کشتنم را داشته باشند حداقل در جمع چنین کسانی باشم که توانسته اند لج آمریکایی های ضد بشریت را در آورده باشند.

ادامه مطلب

view:28 منبع: آفتاب - 7 ماه پیش