واکنش مدیر رئال به شکست خانگی تلخ رئال

امیلیو بوتراگنیو، مدیر ارتباطات رئال و یکی از اسطوه های این باشگاه، شکست مقابل ویارئال را ناعادلانه خواند.

ادامه مطلب

view:39 منبع: ورزش ۳ - 9 ماه پیش