واکنش عموپورنگ به پرپر شدن کودکان

"روزهای سختی را میگذرانیم از یک سو اخبار ناگوار ربودن و کشته شدن ِ کودکان بیگناه. از سوی دیگر بی اخلاقی های بی سابقه و هتک حرمت نسبت به یکدیگر در فضای مجازی!!واقعا به کجا میرویم

ادامه مطلب

view:73 منبع: 598 - 1 سال پیش