واکنش شیخ علی سلمان به حکم دادگاه

شیخ «علی سلمان» روحانی مبارز شیعه و دبیر کل بزرگ ترین جمعیت معارض سیاسی بحرین در واکنش به حکم دادگاه استیناف درباره تائید حبس 9 ساله وی تاکید کرد که این حکم تنها ثبات مرا بیشتر می کند.

ادامه مطلب

view:103 منبع: فردا - 1 سال پیش